ஜெயலலிதா அம்மா வனிதாவுக்கு கற்று கொடுத்த ரகசியம் | Skin Care, Hair Care, Weight Loss | SPA with VV

ஜெயலலிதா  அம்மா வனிதாவுக்கு  கற்று கொடுத்த ரகசியம் | Skin Care, Hair Care, Weight Loss | SPA with VV

Beauty with Brains is the parallel want for the total ladies folk. #IronLady is a legendary instance of it. Listed below are some wide ideas for Hair, Skin and weight loss passed to us from our previous generation and legendary actress. On this second episode of SPA with Vanitha we’re here to divulge these ideas, strive working them and journey the alternate !!!

Don’t put out of your mind to Subsribe us @ bit.ly/Subscribe_VV

Inventive Head – Vanitha Vijaykumar
Channel Head – Peter Paul
Director – Thamilbharrathi.
Team : Vanitha Vijaykumar
Tech.Ld – Jovika Vijaykumar
Ld.Asst – Jaynitha Vijaykumar
Executive producer – Swetha

Social Media : Vasanth and Saranya
Produce : Vivek
Edit : nk sithres
DOP : Peter Paul and Tamil Bharathi
Manufacturing Head : Poongodi
Manufacturing Team : Priyanka Mallaiah

#VanithaVijaykumar #VV

Vanitha Vijaykumar is the Tamil Actress and daughter of the legendary Kollywood couple Vijaykumar and Manjula Vijaykumar. She used to be also the most inspired and spoken contestant of BiggBoss Season Three and Alongside with her most expert cooking model obtained the Title of Prepare dinner With Comali.

For more Updates,

Note us @
/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *