कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ? Hair care by Dr. Prakash Acharya

कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ? Hair care by Dr. Prakash Acharya

#कपाल #समस्या #products #shampoo #oil #haircare #hair #hairfall #dermatologist #doctor #most attention-grabbing #kathmandu #nepal #छाला #डक्टर

यो भिडियोमा मैले – हामीले कपालको हेरचाह कसरि गर्ने, shampoo , conditioner आदि कसरि र कति चोटी प्रयोग गर्ने , तेल प्रयोग गर्ने कि नगर्ने आदिको बारेमा जानकारी दिएको छु।
In this video, I focus on about other ways to enhance our haircare routine.

For appointments:
Dr. Prakash Acharya
Reva Skin & Hair Sanatorium
Sorakhutte, Nayabazar
Kathmandu.
Contact 9808751945 / 9749717175
>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *