புடவை கட்டினால் இந்த ஒப்பனையை செய்து பாருங்கள் | Saree makeup glimpse | Functions, reception, wedding

புடவை கட்டினால் இந்த ஒப்பனையை செய்து பாருங்கள் | Saree makeup glimpse | Functions, reception, wedding


Elarukum vanakkam.. Iniku video la saree katitu oru relaxed crimson makeup glimpse impression panirken… indha video ungaluku pudichurundha kandipa like portion and subscribe panunga… unga elaraiyum adutha video la pakren… tata💙💙💜💜

Code – Bestof2018 (25% off app entirely code)

App Salvage Linkhttps://goo.gl/ENuknb
Simplest of 2018https://goo.gl/UiHXYL

Biotique Bio Morning Nectar Flawless Skin Moisturizer (A hundred and twenty ml)
https://goo.gl/QHc6NA
Stop Quirky Liquid Lipstick, Brown – I Woke Up Devour This three (Four.5 ml)
https://goo.gl/XKfZUo
Colorbar Mesmereyes Kajal Shadowy rose-001
https://goo.gl/xfjBki
SUGAR Matte As Hell Crayon Lipstick – 01 Scarlett O’Hara (Crimson) With Free Sharpener
https://goo.gl/n4wqsP
NY Bae Make-up Primer (15 g)
https://goo.gl/ExhMry
Moist n Wild Xxl Lash Mascara – Shadowy (eight ml)
https://goo.gl/jAiULd
SUGAR Stumble on Told You So! Smudge Proof Eyeliner – 01 Shadowy Swan (Shadowy)
https://goo.gl/SqN2Yj
FACES Glam On Prime Perfect Foundation Pure 02 (30 ml)
https://goo.gl/RXr6KX
SUGAR Contour De Force Mini Bronzer – 01 Taupe Topper (Four g)
https://goo.gl/a8UPyX
SUGAR Contour De Force Mini Highlighter – 01 Champagne Champion (Champagne Gold)
https://goo.gl/1MUxnL
Colorbar Flawless Delight in Mousse Foundation Lotus Gorgeous -001
https://goo.gl/Xe6KwF
SUGAR Mix The Principles Eyeshadow Quad – 01 Stronger
https://goo.gl/DqH7y7
SUGAR Contour De Force Mini Blush – 02 Crimson Pinnacle (Deep Rose)
https://goo.gl/fW3APA

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: